کتاب‌های طوطی برندۀ جایزۀ بهترین ناشر کودک سال

76
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

«کتاب‌های طوطی» که در نمایشگاه کتاب بولونیا برای دو سال متوالی منتخب شده بود، به عنوان بهترین ناشر کودک و نوجوان آسیا نیز برگزیده شد. این نخستین بار است که ناشری از ایران برنده‌ی این جایزه‌ی معتبر و بین‌المللی می‌شود.

در این بخش ناشرانی از کشورهای چین، ژاپن و کره‌ی جنوبی نیز حضور یافتند.

«کتاب‌های طوطی»، زیرمجموعۀ اﻧﺘﺸﺎرات فاطمی (که یکی از شناخته‌شده‌ترین ناشران ایرانی است)، از ﺳﺎل ١٣٩۴ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻛﺘﺎبﻫﺎى ﺗﺼﻮﻳﺮى ﻛﻮدﻛﺎن آﻏﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ. طوطی ﺗﻼش می‌کند ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ایرانی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراﺋﻪ‏ى الگوهای ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ورود ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار جهانی، ﺑﺮاى ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎى سنی ﻛﺘﺎب و ﻣﺤﺘﻮاى خواندنی ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ادبی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ.

نمایشگاه کتاب کودک بولونیا از ۲۴ الی ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ در شهر بولونیا کشور ایتالیا برگزار می شود. این نمایشگاه مهمترین رویداد بین المللی است که به انتشارات و صنعت چند رسانه ای کودکان اختصاص داده شده است. در بولونیا، نویسندگان، تصویرگران، عوامل ادبی، دارندگان مجوز و پروانه فیلم ها، توزیع کنندگان، فعالان در صنعت چاپ، کتابفروشان و کتابداران گرد هم می آیند تا با هم فکری یکدیگر به خرید و فروش حق کپی رایت بپردازند و بهترین فعالان تولید چند رسانه ای و چاپ و نشر کودک را بیابند و روابط و تعاملات جدیدی با بهبود روابط حرفه ای خود به دست آورند. در این نمایشگاه همچنین می توانند فرصت های جدید تجاری ایجاد کنند.

نمایشگاه کتاب بولونیا، انجمن ناشران ایتالیا و انجمن بین‌المللی ناشران که بنیان‌گذاران جایزه‌ی بهترین ناشر کودک و نوجوان به حساب می‌آیند، دریافت آن را فرصتی می‌دانند برای معرفی ناشرانی که محتوایی خلاقانه و نو در کتاب‌هایشان ارائه می‌کنند.

طوطی توانسته است در عمر پنج‌ساله‌ی فعالیت خود نماینده‌ی شایسته‌ای برای معرفی ادبیات کودک و نوجوان ایران به جهان باشد.

شاید برایتان جالب باشد

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.