آرشیو ماهانه

بهمن ۱۳۹۸

تاریخ فلسفه برای همه

کتاب تاریخ فلسفه اثر ویلیام ساهاکیان در کشورهای انگلیسی‌زبان، به‌ویژه امریکا، کتاب درسی اسـت. در اين کتاب نویسـنده،…

چنین گفت ویل دورانت

ویل دورانت نویسنده، فیلسوف و تاریخ نگار مشهور آمریکایی‌ و نگارنده‌ی کتاب مهم تاریخ تمدن است که ما تا به امروز…