آرشیو ماهانه

اسفند ۱۳۹۸

بیگانه با گیوتین

مورسو قهرمان بیگانه آلبر کامو را یادتان هست؟ محاکمه شد و به اعدام محکوم شد. مجازات اعدام آشکارا تاثیر عمده‌ای در…