آرشیو ماهانه

شهریور ۱۳۹۹

زنان و جنگ‌ها‌

راه‌های زیادی رفتیم تا زندگی‌هایمان رنگ جنگ نگیرد اما هنوز هم زور جنگ‌طلبان از ما بیشتر است. آن‌ها صدا و تصویر…

فیلمنامهٔ راهبی عاشق

اگر همه بر سر یک چیز توافق داشته باشند، آن تنوع کارنامهٔ قاسم هاشمی‌نژاد است. او هم خالق یکی از معدود داستان‌های…

ملاقات با قصاب پراگ

اگر ويژگی‌ها و توانمندی‌های اکتسابی پدری بتواند خودش را از راه خون به پسری برساند، آن پسر حتماً لوران بینه است.…