آرشیو ماهانه

فروردین ۱۴۰۰

موسم هجرت و بی‌وطنی

طیب صالح بعد از آنکه کتاب «موسم هجرت به شمال» را نوشت فهمید که این کتاب جایی در سرزمین خودش، سودان، ندارد. این اثر…

ردپای جنگ روی «پوست»

کورتزیو مالاپارته فاشیست، مائوییست، افسانه‌پژوه، دیپلمات، دوست‌دار سگ‌ها، خداناباور، روزنامه‌نگار و فیلم‌ساز بود و…