روایت رنج و قدرت سه زن

زندگی واقعی «ماری اندیای» می‌تواند رمانی باشد که میانه‌های داستانش خوش و خرم است. دختری که حاصل زندگی مادری فرانسوی…