قصه نخل مراد

در روستایی پر از درخت‌ و رود و هوای صاف و آفتاب تابان در دل ایران، پسری به نام مراد که پدر و مادرش را از دست داده…

دینامیتی به نام نیچه

شاید اگر نیمی از توجهی که نیچه بعد از مرگش دریافت کرد در زمان حیاتش به دست می‌آورد این چنین کارش به جنون نمی‌کشید.…