چگونه مارکز بخوانیم؟

گابریل گارسیا مارکز قبل از آنکه به عنوان نویسنده شناخته شود، روزنامه‌نگاری کرد و چندتایی داستان کوتاه نوشت. اما بعد…