مروری بر دسته‌بندی

دانستنی‌ها

پشت پرده بی بی سی

در لغت نامه‌ی دهخدا جلوی واژه‌ی افسانه می‌خوانیم: قصه و حکایت بی اصل و دروغی که برای قصدی اخلاقی یا تنها برای سرگرم…

خواندن در عین ندیدن

در دنیا مسائل زیادی وجود دارند که ما بی‌توجه از کنارشان عبور می‌کنیم و شاید حتی برای ما مهم نباشد کسانی که درگیر…