تصویر جلد کتاب نامه های شاملو به آیدا

نامه‌ های شاملو به آیدا: من با نخستین نگاه تو آغاز شدم

خرید نامه‌های احمد شاملو به آیدا مثل خون در رگ‌های من در این مقاله به معرفی کتاب مثل خون در رگ های من می‌پردازیم که در واقع نامه های شاملو به آیدا است. نامه‌ های شاملو به آیدا (مثل خون در رگ‌های من) نوشتۀ شاعر معروف احمد شاملو است. مثل خون در رگ‌های من مجموعۀ بیست …

نامه‌ های شاملو به آیدا: من با نخستین نگاه تو آغاز شدم Read More »