مروری بر دسته‌بندی

معرفی کتاب

حمیدِ هما منهای حمید

فیلمسازی که دوربین را با عجله به دست گرفت تا برای مراسم نکوداشت هما روستا در سال ۱۳۹۲ «تیزری هفت دقیقه‌ای» بسازد،