مرور برچسب

فلسفه

بودا: مختصر و مفید

در روزگاران گذشته، درسرزمین هند، شاهزاده‌ای می‌زیست که زندگی‌اش سراسر غرق تجملات و ناز و نعمت بود. پس از تولد…