مرور برچسب

نشر میلکان

صدای خاموش اوتیسم

اشتوم از بچه‌ای شروع می‌شود که نمی‌تواند حرف بزند و بزرگسالانی که می‌توانند حرف بزنند اما نمی‌توانند با هم ارتباط…

بچسب بهش ولش نکن

کارلی:«می‌دونی راز زندگی چیه؟» میچ: «نه، چیه؟» کارلی: «این (یکی از انگشتانش را نگه می‌دارد).» میچ: «انگشتت؟»…

جاذب بودن یعنی چه؟؟

آیا برای شما پیش آمده که از خود و زندگیتان خسته شوید و احساس کنید نمی‌توانید شاد زندگی کنید؟ برای بسیاری از ما در…

کتابی برای هر سن

موش کور گفت: «من خیلی کوچیکم.» پسرک گفت: «آره، ولی با بودنت تغییر بزرگی ایجاد می‌کنی.» متن بالا ما را به یاد…