مرور برچسب

نشر چترنگ

اشمیت و کشف راز شوپن

نام اریک امانوئل اشمیت در ایران معمولا با یکی از معروف‌ترین نمایشنامه‌های او، «خرده جنایت‌های زناشویی» همراه است.…

نامزدی پردردسر

کارآگاه ژول مگره را می‌شناسید؟ اگر از دنبال کنندگان داستان‌های معمایی و کاراگاهی هستید احتمالا جوابتان به این…